Circulariteit in de bouw

Colofon

Om de dialoog over circulair ondernemen in de bouw te stimuleren, publiceert het PBL negen inspirerende beeldverhalen. Deze beeldverhalen over circulair bouwen geven inzicht in de transitie naar een circulaire economie in een van de sectoren van de Nederlandse economie. Ze zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van de geportretteerde bedrijven en projecten.

© PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Den Haag, november 2021

PBL-publicatienummer: 4125

Contact

Voor meer informatie over het onderzoek van het PBL naar de circulaire economie: info@pbl.nl.

Beeld en tekst

Theo Baart en Jan Rutten

PBL-redactie

Trudy Rood, Evert-Jan Brouwer, Nienke Noorman

Website

Jeroen Dolmans

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rood, et al., Circulariteit in de bouw, Den Haag: PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.