Onepagers

Het PBL produceert regelmatig onepagers over verschillende onderwerpen. Op deze pagina ziet u een overzicht van deze webpagina's.

Kan ons voedsel duurzamer worden?

21-07-2020

Hoe kun je de voedselconsumptievoetafdruk veranderen en wat zijn de voor - en nadelen van die keuzes ?

PBL Climate Pledge NDC tool

23-03-2020

The PBL Climate Pledge INDC tool gives a summary of the greenhouse gas emission reduction proposals (pledges), domestic policies of major countries and regions and the impact on the emissions by 2030.

The global stocktake indicators

03-12-2019

Several indicators to measure the progress towards achievement of the Paris goals.

Trek van en naar de stad

14-10-2019

Veranderingen in verhuispatronen tussen 1996 en 2018.

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

10-09-2019

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019 (samenwerking CBS en PBL) geeft een toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten.

Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

17-07-2019

Hoe kunnen ouderen toch zo lang mogelijk prettig zelfstandig wonen, en hoe blijven de kosten voor de zorg binnen de perken?

Aanpassen of verkassen? Langer zelfstandig in een geschikte woning

27-05-2019

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Om ook thuis te kunnen blijven wonen als de lichamelijke beperkingen toenemen, is het soms nodig dat ouderen hun woning aanpassen of dat ze verhuizen.

Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

27-05-2019

Ouderen wonen steeds vaker en langer zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Met het ouder worden neemt het belang van de woonomgeving dan ook toe.

Oefenen met de toekomst

12-04-2019

Vier scenario's voor stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en infrastructuur in 2049.

Zorg om banen in de ouderenzorg

13-12-2018

Een verkenning van oplossingen voor zelfstandig thuis wonen bij een vergrijzende bevolking.

Krasse knarren kúnnen kraken

22-08-2018

Over hoe het stapelen van verschillende beleidsdoelen ouderen onder druk kan zetten.

De vervuiler betaalt te weinig

25-06-2018

Een onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval.

Divergentie op de kantorenmarkt

27-11-2017

In Nederland staan veel kantoorpanden leeg. Hoe komt dat en wat zijn de effecten daarvan? En wat kan er beleidsmatig aan worden gedaan?

Uiteenlopende paden

06-04-2017

Tussen regio’s nemen de verschillen toe. Deze site laat zien wat dit per regio betekent voor de potentiële beroepsbevolking, het aantal AOW’ers en de zorg.

De verdeelde triomf

06-04-2017

De ‘triomf van de stad’ geldt niet overal en voor iedereen. Deze onepager toont de ontwikkelingen in Nederland.

Opportunities for a circular economy

17-03-2017

Visualisation of all aspects of a circular economy in the Netherlands.

Cities in Europe

30-05-2016

Facts & figures about cities and urban areas in Europe.

Waarom een circulaire economie ?

29-03-2016

Verbeelding van alle aspecten van de circulaire economie in Nederland.

Energietransitie

21-03-2016

Welke technologische vernieuwingen brengt de energietransitie?

Low probabilities, large consequences

26-05-2014

Better protection against flooding after the Watersnoodramp in 1953.

Kleine kansen, grote gevolgen

26-05-2014

Een betere bescherming tegen overstromingen na de Watersnoodramp in 1953.