Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
scenario
Mondiaal Ondernemend
datalagen
 • Reservering piekafvoer rivieren
 • Zoet-zoutovergang
 • Waterwinning
 • Windturbines op zee
 • Windturbines op land
 • Zonneveld
 • Drijvende zonnepanelen
 • CO2-afvang en opslag (CCS)
 • CO2-opslag uit luchtfiltering (DAC)
 • CO2- en waterstofbackbone
 • Hoogspanningsleiding
 • Kerncentrale
 • Electrolyse en waterstofopslag
 • Waterstofopslag in zoutcaverne
 • Import groene stroom
 • Recyclehub
 • Bouwhub
 • Biogebaseerd industriecluster
 • Datacenter
 • Distributiecentrum
 • Industrieel cluster
 • Nieuw werkgebied
 • Luchthaven
 • Zeevaartroute
 • Weggoederencorridor
 • Spoorgoederencorridor
 • Bestaand stedelijk gebied
 • Verdichting en nieuwe verstedelijking, hoogstedelijk
 • Verdichting en nieuwe verstedelijking, laagstedelijk
 • Drijvende woonwijk
 • Snelweg
 • Internationale hogesnelheidscorridor, spoor
 • Spoornetwerk
 • Hoogwaardig openbaar vervoer
 • Bestaand natuurgebied
 • Akker
 • Grasland
 • Grasland natuurinclusief
 • Natuurinclusief grondgebruik (bufferzones)
 • Agricluster
 • Beschermde natuur op water
 • Visserij