Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Downloads

Het PBL brengt over de Ruimtelijke Verkenning naast het hoofdrapport aanvullende rapporten, artikelen en presentatiemateriaal uit. Deze producten zijn via de PBL publicatiepagina te vinden.

Ruimtelijke Verkenning 2023: hoofdrapport

16 maart 2023

In het hoofdrapport presenteert het PBL vier scenario’s over de ruimtelijke inrichting van Nederland in 2050. Hiermee bieden we inzicht in verschillende ruimtelijke keuzes voor een toekomstbestendig omgevingsbeleid en bijbehorende bestuurlijke arrangementen. Dit rapport bevat gedetailleerde kaarten van Nederland in 2050 en een reflectie op de mogelijke effecten van de verschillende benaderingen van de ruimtelijke ordening op de omgevingskwaliteit in Nederland. Bovendien worden de belangrijkste bevindingen samengevat en aanbevelingen gepresenteerd voor beleidsmakers.

Ruimtelijke Verkenning 2023: kaarten en overzichtstabel

9 maart 2023

Een pdf-bestand van de gedetailleerde kaarten van Nederland in 2050 met hoge resolutie en een overzichtstabel van de kenmerken van de vier scenario’s op A0-formaat.

Publicatie Ruimtelijke Verkenning 2023: achtergrondrapport

6 juli 2023

In het achtergrondrapport werkt het PBL de kenmerken van de scenario’s verder uit. Hiermee bieden we beleidsmakers die aan de slag willen met de scenario’s meer bouwstenen om mee te werken. Daarnaast geven we een nadere toelichting op de methode die is gebruikt voor de ontwikkeling van de scenario’s.

Publicatie Ruimte voor circulaire economie

29 september 2023

In deze publicatie verkent het PBL de voorwaarden voor de vraag naar en inrichting van de ruimte bij een volledig circulaire economie met behulp van vier scenario’s. De toekomstbeelden laten zien dat de transitie – bij verschillende ontwikkelingen van maatschappelijke opvattingen en bij verschillende actoren die het voortouw nemen – er anders uit ziet. De publicatie is een verdieping bij de Ruimtelijke Verkenning 2023.

Publicatie Grote opgaven in beperkte ruimte

8 april 2021

In dit rapport schetst het PBL de grote ruimtelijke opgaven op het gebied van de leefomgeving en worden verschillende beleidsopties voor de aanpak ervan gepresenteerd.