Ga direct naar inhoud
logo Planbureau voor de leefomgeving
logo Planbureau voor de leefomgeving

De leefomgevingswaarden van erfgoed

Erfgoed gaat over de bestaande gebouwen, landschappen, wijken en overige plekken die mensen waarderen als hun leefomgeving. Wàt mensen daar precies aan waarderen is heel divers.

Om deze diversiteit beter hanteerbaar en zichtbaar te maken in planprocessen, heeft het PBL een referentiekader ontwikkeld van acht leefomgevingswaarden van erfgoed. Deze zijn gebaseerd op de ‘Waardenbenadering’. Het referentiekader helpt om bij een aanstaande ruimtelijke ingreep de leefomgevingswaarde van erfgoed te benoemen, te ontdekken, vorm te geven, te adresseren in het planproces, beleidsopties tegen elkaar af te wegen.

Hexagon Stroke

Leefomgevings­waarden van erfgoed

Met de acht leefomgevingswaarden kun je de waardering van mensen benoemen over de scheidslijnen van specialismen en sectoren heen. Bovendien krijg je bij toepassing waarderingen in het vizier die professionals vanuit hun disciplinaire achtergrond wellicht niet meteen zouden herkennen, maar die ‘leken’ wel belangrijk vinden. Op deze manier kan de Waardenbenadering ondersteuning bieden bij integrale planvorming zoals de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die voorzien.

Één van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid en regelgeving, en niet per beleidsterrein apart. Lees meer over erfgoed en omgevingswet op de website van de RCE.

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staan afwegingsprincipes die leidend moeten zijn voor beslissingen over de inrichting van Nederland. Het tweede principe luidt ‘Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal’:

“De waardering van het bestaande en de invloed van mogelijke veranderingen kunnen van plek tot plek anders worden ervaren. Bij de inpassing van nieuwe functies moet rekening gehouden worden met de kwaliteit van bodem, water, lucht, cultureel erfgoed en natuur. De aanwezige en door bewoners en gebruikers beleefde kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden zijn overal anders. Dit moet doorwerken in de aanpak van opgaven in ieder specifiek gebied.” Nationale Omgevingsvisie pp.73-74

De opbrengst is een kwalitatief beeld van de waarden die voor betrokkenen op het spel staan bij een ruimtelijke ingreep. Het kwalitatieve beeld maakt de diversiteit aan waarderingen en het conflict tussen waarden transparant.