Colofon

Projectkernteam

David Hamers, Rienk Kuiper, Frank van Dam, Ed Dammers, Emil Evenhuis, Frank van Gaalen, Guus de Hollander, Anton van Hoorn, Jelle van Minnen, Kersten Nabielek, Leo Pols, Bart Rijken, Trudy Rood, Daniëlle Snellen (allen PBL), Joep Dirkx (Wageningen University & Research), Henk Wolters (Deltares).

Ruimtelijke modellering stedelijke ontwikkeling, windparken en zonnevelden

PBL

Ruimtelijke modellering natuur en landbouw

Wageningen University & Research

Uitwerking van de kaarten en beelden

PosadMaxwan

Website

Clarify

Over het PBL

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding:

PBL (2023), Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. Ruimtelijke Verkenning 2023, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.