Divergentie op de kantorenmarkt

Laatst gewijzigd op 27 november 2017
Scroll naar introductie

Een onderzoek naar uitblijvend marktevenwicht

PBL en ASRE

In Nederland staan veel kantoorpanden leeg. Recent zijn er wel enige kantoren in gebruik genomen, maar in internationaal perspectief is de leegstand nog altijd zonder meer hoog te noemen. Amsterdam heeft eind 2016 bijvoorbeeld een kantoorleegstand van ruim 13 procent; op Warschau na het hoogste leegstandspercentage van Europa.

Hoe komt dat en wat zijn de effecten daarvan? En wat kan er beleidsmatig aan worden gedaan?