Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Groen Land

In het scenario Groen Land zien mensen zich als onderdeel van de natuur. Ze beschouwen vergroening als een collectieve publieke opdracht en sporen de Rijksoverheid aan om daarbij de lead te nemen. In deze toekomst staat het respecteren van ecologische grenzen bovenaan, ook als dit ten koste gaat van de vrijheid om te consumeren. Natuurlijke oplossingen domineren, bijvoorbeeld door water meer ruimte te geven. Bebouwing vindt in deze toekomst zoveel mogelijk plaats binnen de bestaande stad en geconcentreerd rond openbaarvervoerknooppunten.

Sfeerbeeld van het scenario Groen Land. Het beeld toont een groene omgeving met kleinschalige landbouw, natuur en dieren en een compacte stad met een trein en fietsers op de achtergrond.
Groen Land

Tijdlijn

 • 2024

  Aangescherpte NOVI: ‘water en bodem leidend’ formeel uitgangspunt voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur.

 • 2025

  Oprichting van de Dienst Landelijke Inrichting (DLI).

 • 2027

  Omgevingsplan voor de Noordzee (Doggersbank).

 • 2028

  Reparatieverplichting door bedrijven is wettelijk vastgelegd.

 • 2030

  Rijks Punten Dienst (RPD) voert Planeetpuntensysteem in.

 • 2032

  Introductie van BrainpoRT Bus Rapid Transit (BRT2), een onbemande HOV-verbinding tussen station Eindhoven Centraal en de High Tech Campus en verder door naar Universiteit Hasselt (België).

 • 2035

  EOD (energy-oriented development) neemt hoge vlucht.

 • 2038

  Productieketens en markt voor zoute en natte gewassen wordt volwassen.

 • 2040

  Oprichting Parlement van de dingen: niet-menselijke actoren krijgen een politieke stem.

 • 2043

  Invoering betonverbod.

 • 2045

  Een meerderheid van de bevolking eet geen vlees meer.

 • 2050

  Twintigjarig jubileum van de uitreiking van de nationale prijs voor de Goede Voorouder.

Kenmerken

Iconische kaart van Nederland in het jaar 2050 volgens het scenario Groen Land. De kaart toont compacte stedelijke patronen in het hele land, uitgebreide groenblauwe netwerken en grote windparken op de Noordzee.
Thema's
Openbaarvervoernetwerken, energienetwerken en netwerken voor lopen en fietsen vormen ‘kralensnoeren’: bebouwing geconcentreerd rond knooppunten van infrastructuur.
Bekijk alle details

Gebiedstypes

Binnenstedelijk gebied in het scenario Groen Land. Het beeld toont een openbaar vervoer-knooppunt, stedelijke bebouwing en hoogwaardige openbare ruimte. De stad is natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht.

Binnenstad

In het binnenstedelijk gebied is er veel stedelijke bebouwing met gemengde functies rond knooppunten van openbaar vervoer. De stad is natuurinclusief en klimaatadaptief ingericht en in de openbare ruimte is veel ruimte voor lopen en fietsen.

Werkgebied in het scenario Groen Land. Het beeld toont biogrondstoffen, circulaire bouwhubs, Getijdenparken en groene buffers.

Werkgebied

In het werkgebied bevinden zich hubs voor verwerking, opslag en hergebruik van biogrondstoffen en bouwmateriaal. Tussen de gebouwen en aan de rand van het gebied zijn groene buffers en een getijdenpark aangelegd.

Stadsrandgebied in het scenario Groen Land. Het beeld toont groenblauwe stad-land verbindingen met waterberging en een stadshub voor opslag van circulaire producten, stadsdistributie en reparatie.

Stadsrand

Het land komt de stad in. Het stadsrandgebied wordt gekenmerkt door groenblauwe stad-landverbindingen met waterberging. Daarnaast bevinden zich in dit gebied stadshubs voor opslag van circulaire producten, stadsdistributie en reparatie.

Landelijk gebied in het scenario Groen Land. Het beeld toont natuurinclusieve, hoogtechnologische landbouw in een klimaatbestendig landschap met veel natuur en bos.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied wordt gekenmerkt door klimaatbestendige landschappen met veel natuur en bos. Door de eiwittransitie (overstap naar plantaardig voedsel) is de intensieve veehouderij verdwenen. Het landbouwgebied is natuurinclusief en hoogtechnologisch ingericht. Duurzaam waterbeheer speelt een centrale rol.

Vergelijk alle gebiedstypes

Opvallende ontwikkelingen

 • Groene en gezonde leefomgeving.
 • De druk op het ecologisch systeem neemt af.
 • Compacte steden. Nabijheid van wonen, werken en voorzieningen. Binnenstedelijke verdichting vraagt om een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en groen in de stad.
 • Sterke emissiereductie van de landbouw door eiwittransitie en door natuurinclusieve inrichting.
 • Minder keuzevrijheid in consumptie, wonen en reizen.
Vorige scenario
Snelle wereld
Volgende scenario
Regionaal Geworteld