Ga direct naar inhoud
Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Snelle wereld

In het scenario Snelle Wereld valt de samenleving uiteen in allerlei leefstijlgroepen. Deze bubbels vinden het belangrijk zich van elkaar te onderscheiden. Het leven speelt zich grotendeels af in het digitale domein; de fysieke ruimte boet aan belang in. Allianties van kleinere, innovatieve bedrijven en leefstijlgroepen nemen in deze toekomst het voortouw. Zij vinden flexibiliteit belangrijk. Een van de gevolgen hiervan is een wat rommelige en veranderlijke ruimtelijke inrichting van het land.

Sfeerbeeld van het scenario Snelle Wereld. Het beeld toont mensen met digitale brillen en schermen in een stedelijke omgeving met digitale netwerken en drones voor stadsdistributie.
Snelle wereld

Tijdlijn

 • 2025

  Europese Unie verplicht een digitaal systeem voor materiaalsamenstelling van producten.

 • 2028

  Marktautoriteit dwingt grote technologiebedrijven zich op te splitsen.

 • 2029

  Meerderheid van de werknemers werkt op afstand.

 • 2030

  Overheid vervangt Omgevingsplan door augmented decision-making.

 • 2031

  Investeringen in R&D betaald uit informatietaks.

 • 2032

  Na bijna-overstroming in Zwolle trekt het Rijk de regie over klimaatadaptie naar zich toe.

 • 2035

  Nieuw kabinet richt Ministerie voor Infrastructuur op. Dat richt zich op digitale en elektriciteitsnetwerken.

 • 2037

  Doorbraak van burgerparticipatie via platforms.

 • 2043

  Minister van Infrastructuur opent nieuw type kerncentrale.

 • 2045

  Burgers en bedrijven bewegen vanwege verwachte overstromingsrisico’s naar het oosten.

Kenmerken

Iconische kaart van Nederland in het jaar 2050 volgens het scenario Snelle Wereld. De kaart toont verspreide bebouwing, digitale netwerken en een beperkt aantal windparken op de Noordzee.
Thema's
Digitale ruimte is belangrijker dan de fysieke ruimte. Locaties doen er minder toe, wat tot spreiding leidt. Dit levert fysiek een lappendeken op.
Bekijk alle details

Gebiedstypes

Binnenstedelijk gebied in het scenario Snelle Wereld. Het beeld toont tijdelijk gebruikte gebouwen, functiemenging, digitale netwerken en een functioneel ingerichte openbare ruimte.

Binnenstad

Het binnenstedelijk gebied wordt gekenmerkt door tijdelijk, flexibel gebruik van gebouwen, onder andere met behulp van digitale (her)programmering van ruimtes. De openbare ruimte is functioneel ingericht en matig onderhouden.

Werkgebied in het scenario Snelle Wereld. Het beeld toont grote datacentra en een duidelijk zichtbaar elektriciteitsnetwerk.

Werkgebied

In het werkgebied bevinden zich grote datacentra en een duidelijk zichtbaar elektriciteitsnetwerk. Goederenstromen zijn geslonken.

Stadsrandgebied in het scenario Snelle Wereld. Het beeld toont grillige verstedelijking met een lage bebouwingsdichtheid en een gefragmenteerde overgang tussen stad en land.

Stadsrand

Het stadsrandgebied laat grillige verstedelijking met een lage bebouwingsdichtheid zien. De overgangen tussen stad en land zijn gefragmenteerd en veranderlijk.

Landelijk gebied in het scenario Snelle Wereld. Het beeld toont landbouw en tijdelijke, spontane natuur op ongebruikte plekken.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied kent pop-up-natuur in ‘pauzelandschappen’. Er is weinig samenhang in natuurontwikkeling en watersysteem. Het landschap is versnipperd.

Vergelijk alle gebiedstypes

Opvallende ontwikkelingen

 • Veel ruimte voor eigen initiatief en flexibiliteit.
 • Minder druk op het mobiliteitssysteem door digitalisering en meer thuiswerken.
 • Het grillige, veranderlijke karakter van de verstedelijking leent zich niet goed voor efficiënt ruimtegebruik. De omvang van het stedelijk gebied neemt relatief veel toe. Dat gebied vraagt ook om extra infrastructuur.
 • Risico op uitsluiting van burgers met beperkte digitale vaardigheden in het onlinesysteem waarin wordt besloten over ruimtelijke plannen.
 • De druk op het ecologisch systeem blijft hoog.
Vorige scenario
Mondiaal Ondernemend
Volgende scenario
Groen Land